Quạt thông gió vuông đen

 

-Lắp đặt bên ngoài phân xưởng giúp loại bỏ các khí nặng mùi. Quạt thường được sử dụng trong các nhà máy, nhà máy nhựa, các công ty may mặc, nhà máy mạ điện, nhà máy hóa chất, làm mát nhà kính và các trang trại chăn nuôi, kho chứa v.v… 

-Thông số kỹ thuật quạt thông gió vuông đen có chớp:

 

 

Bảng thông số quạt thông gió có chớp

 

-Thông số kỹ thuật quạt thông gió vuông đen không có chớp:

 

 

Bảng thông số quạt thông gió không chớp

BACK TO TOP